მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა | RSSორშაბათი, 2022-11-28, 9:54 PM

საგანმანათლებლო

სიახლის დამატება
სიახლის დამატება
მენიუ
კატეგორიები
ფოტო ალბომი [4]
მომავალი იბერიისა [1]
უდიდესი სასწაული [2]
პროტოიბერია [7]
აფხაზეთი [2]
კოლხეთი [5]
ლაზეთი [1]
მოდი ვიღადაოთ [1]
ფილმები [0]
საქართველოს პალადიუმი [1]
მსოფლიო იბერიული ორდენი [1]
შემტევი ფილოსოფია [2]
მშობელთა გვერდი [1]
ჩვენი აღსაზრდელები [0]
ღმერთების ენა [7]
მასწავლებელი [0]
ძებნა
შესვლის ფორმა
ედემ იზორია
ედემ იზორია
მთავარი » 2012 » აპრილი » 10 » კოლხეთი ცივილიზაციის აკვანი
1:44 PM
კოლხეთი ცივილიზაციის აკვანი

კოლხეთი ცივილიზაციის აკვანი გვერდის ავტორი ისტორიკოსი კლიმენტი შელია

 

 

kolxeTs (igive saqarTvelos) uzarmazari sivrceebi ekava, dawyebuli erayidan da mimdebare teritoriiT qimeTi, sudani (kolx-qaldebis `imperia~), pirinei, apenini, xmelTaSua zRvis auzi, Zvel lazikamde. garda amisa, 1921 wlamde ruseTis mier saqarTvelos dapyrobamde, krasnodaris mxaris centrSi (dedaqalaqSi) inaxeboda ruka, romelzec mTel am mxares `megrelTa~ ewera.  tuafsemde mdinare ramden (volga), kazani, riazani (megruli saxelebia), azovis zRva (lazovskoe more - lazebis zRva), mTeli yirimi (rusebsyara aqvT, megrul-qarTulSiyZalian xSirad ixmareba; megrelTa yuriT (dR. sparseTis yuriT), CrdiloeT indoeTamde, rogorc Zveli berZnebi ambobdnenmewamulis zRvidan kaspiis zRvamde, kolxeTi iyo. 

saqarTvelo uZvelesi droidan erTi qveyana, erTi eTnosi iyo, qveyanaSi erT enaze molaparake xalxi cxovrobda. herodote (Zv. w. V s.) da sxva berZeni swavlulebi, zemoaRniSnul sivrceSi sxva xalxebsa da qveynebs ver xedavdnen, garda kolxeTisa. amiT aRmosavleT saqarTvelosac kolxeTad aRiqvamdnen. adre samegrelos erqva iberia, mosaxleobas ki iberebi (n. mari). 


კატეგორია: კოლხეთი | ნანახია: 1232 | დაამატა: Koribantebi | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]
ედემ იზორია
პროტოიბერია
მოძრავი ბანერი

Protoiberia.Ucoz.Com