მთავარი | რეგისტრაცია | შესვლა | RSSოთხშაბათი, 2019-01-23, 6:46 PM

საგანმანათლებლო

სიახლის დამატება
სიახლის დამატება
მენიუ
კატეგორიები
Videoebi [0]
ძებნა
შესვლის ფორმა
ედემ იზორია
ედემ იზორია

Blog

მთავარი » 2011 » სექტემბერი » 20 » ხუმრობის გვერდი
8:38 PM
ხუმრობის გვერდი

xumrobis gverdi. 

xumroba azris gvirgvinia (saqarTvelos paladiumi).

raWvels: `kaco, amodena raWvelebma am patara oseTs rogor ver mouareT" - `rogor ver movuareT, quTaisidan movuareT!"

megreli, lomze nadirobis Semdeg, aRelvebuli: `davweqi, dawva, avdeqi adga, mere vepare, vepare da . . . Zlivs gamovepare".

aRelvebuli mamakaci mamaos: `codva Cavidine mamao!" `ra hqeni Svilo Cemo?~ `megreli movatyue mamao~ `eg codva ki ara movlenaa Svilo Cemo!~

ra gansxvavebaa mamakacsa da qals Soris? 

-mamakaci yovelTvis simarTles ambobs,

- qali ki arasdros ityueba. 

rogor adgenen mamakacis gardacvalebis faqts? - usinjaven puls. -qalisas? -usinjaven enas . . . .

kaxeli Cioda - Zlivs gadavaCvie Cemi viri Wamas da maincdamainc maSin mokvdao . . .

qaliSvilobis dadgenis svanuri `wesi~: qals aRebineben pirs da miutanen anTebul asanTis Rers. Tu Caqra e.i. qaliSvili ar aris . . . 

warwera gurulis saflavze: racxa kai ambavi ar unda iyos Cem Tavze.

gurulis locva (mimarTva RmerTisadmi):

rom xar qe vici,

rac me minda qe ici,

aba Sen ici! 

ნანახია: 708 | დაამატა: Koribantebi | რეიტინგი: 5.0/1
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]
ედემ იზორია
პროტოიბერია
მოძრავი ბანერი

Protoiberia.Ucoz.Com